THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
10/01/2017
BHXH11
QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM
01/03/2017

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Để đưa một công ty cổ phần đi vào hoạt động và được nhà nước pháp luật chính thức công nhận, chủ công ty, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ những yếu tố sau:

Các yếu  tốvề thủ tục mở công ty cổ phần

 • Thành lập công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. Đây là điều kiện bắt buộc khi thành lập công ty cổ phần  đúng theo luật doanh nghiệp quy định
 • Giám đốc/ Tổng giám đốc của công ty cổ phần của doanh nghiệp này không là Giám đốc/ Tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác.

Điều kiện về tên công ty

 • Khi thành lập công ty cổ phần thì tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp, công ty cổ phần khác đã đăng ký trước trong toàn quốc gia ( Đáp ứng quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).

Ngành nghề kinh doanh

 • Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty cổ phần phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghềđăng kí  có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác).

Điều kiện về trụ sở

 • Trụ sở chính của một công ty cổ phần là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà,đường hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 •  Trụ sở tại công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể ( ngoại trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục địch cho thuê văn phòng), đúng theo thủ tục mở công ty cổ phần của nhà nước

Vốn điều lệ và Vốn pháp định

 • Vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty cổ phần. Vốn pháp định được áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

 • Sẽ bao gồm rất nhiều hồ sơ và các bước khác nhau, tuy nhiên trước khi chuẩn bị hồ sơ để thành lập một công ty cổ phần, thì khách hàng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên để có thể đăng ký và thành lập công ty cổ phần.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói tại công ty Sài Gòn Luật

 • Không để khác hàng phải mất nhiều thời gian về vấn đề chuẩn bị hồ sơ cũng như đi lại, công ty Sài Gòn Luật sẽ làm tất cả các việc đó từ việc soạn thảo hồsơ , khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và chờ vài ngày làm có ngay trên tay quyết định thành lập cô ty cổ phần của khách hàng.
 • Chi phí trọn gói : 1.200.000 VNĐ 
 • Thời gian : 3 – 5 ngày làm việc 
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
5 (3) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *