BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

Bảng giá dịch vụ

GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THỦ TỤC PHÁP LÝ

GÓI CƠ BẢN

1.200.000 Đ

NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

2.Khắc dấu tròn + Thông báo mẫu dấu

3.Đăng bố cáo thành lập công ty.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 3 - 5 ngày làm việc

GÓI TRUNG BÌNH

1.990.000 Đ

NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

2.Khắc dấu tròn + Thông báo dấu

3.Đăng bố cáo thành lập

4.Thủ tục khai thuế ban đầu

5.Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10 ngày làm việc

GÓI ĐẦY ĐỦ

2.990.000 Đ

NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

2.Khắc dấu tròn + Thông báo dấu

3.Đăng bố cáo thành lập

4.Thủ tục khai thuế ban đầu

5.Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

6.Tư vấn mở TK ngân hàng

7.Đăng ký nộp thuế điện tử

8.Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn

9.Bảng hiệu (25 x 35) treo trụ sở

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 20 ngày làm việc

GÓI HOÀN THIỆN

4.990.000 Đ

NỘI DUNG DỊCH VỤ:

1.Giấy CN đăng ký doanh nghiệp

2.Khắc dấu tròn + Thông báo dấu

3.Đăng bố cáo thành lập

4.Thủ tục khai thuế ban đầu

5.Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

6.Tư vấn mở TK ngân hàng

7.Đăng ký nộp thuế điện tử

8.Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn

9.Bảng hiệu (25 x 35) treo trụ sở

10.In hóa đơn GTGT trắng đen (01) cuốn

11.Chữ ký số (01 năm)

12.Dấu chức danh (01 dấu)

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 22 ngày làm việc.